L O A D I N G
نتایج مسابقه عکاسی

فراخوان

بخش سفال و سرامیک

توضیحات فراخوان بخش سفال و سرامیک

شرکت برای عموم علاقه‌مندان در این بخش آزاد می‌باشد.

 انتخاب تکنیک اثر آزاد است.

 آثار ارائه‌شده باید ازلحاظ محتوا و قالب، ضمن حفظ اصول زیبایی‌شناسی از پویایی و نوآوری برخوردار باشد و با اهداف و موضوعات زیارت واره همخوان باشند.

 حداقل دمای پخت آثار900 درجه سانتی گراد باشد.

آثار ارائه‌شده نباید در هیچ نمایشگاه و جشنواره مشابه شرکت داده‌شده باشند.

تعداد آثار ارائه‌شده از هر هنرمند 5 اثر خواهد بود و هنرمند مجاز است 5 اثر خود را در بخش‌های مختلف شرکت دهد.

چنانچه اثری قابلیت شرکت در چند بخش را داشته باشد هنرمند می‌تواند، درصورتی‌که ازنظر هیئت انتخاب آثار مانعی وجود نداشته باشد، بخش موردنظر را خود تعیین نماید.

بخش‌های نمایشگاه عبارت‌اند از :

1 . حجم

2 . نقش برجسته (حداقل مساحت آثار نقش برجسته نیم مترمربع می‌باشد)

3 . نقش بر روی سطوح (انواع نقوش مانند خط، نقاشی و خط- نقاشی و کاشی موزاییک بر روی سطوح مختلف همچون کاشی، ظروف، احجام، و ....)

4 . آثار هنریِ کاربردی

آثار می‌بایست به‌صورت واحد خلق‌شده باشند و به بازار عرضه نشده باشند .

 آثاری که از ترکیب سفال با موارد دیگر به وجود آمده باشند قابل‌پذیرش نیست.

 لازم به ذکر است که هنرمند می‌تواند از موادی غیر از سفال به‌صورت قاب، پایه یا نیروی نگه‌دارنده (آرماتور) استفاده کند به‌شرط آنکه به کلیت سفالینه بودن اثر لطمه نزند.

آثاری که فضای بیشتری لازم دارند، تصاویر آن‌ها با ذکر مشخصات اثر و عکس از زوایای مختلف با ذکر ابعاد آن از طریق سایت  اعلام شود.

هنرمندان می‌توانند آثاری را که قابلیت اجرا در فضای شهری رادارند نیز ارائه نمایند.

کلیه آثار باید دارای برچسب مشخصات کامل اثر و هنرمند باشند .

آثار پس از بررسی هیئت انتخاب آثار به نمایشگاه راه خواهند یافت.

انتخاب آثار در دو مرحله صورت می‌پذیرد:

  1. بررسی تصویر اثر
  2. بازبینی اصل اثر

 

چنانچه در جریان برگزاری نمایشگاه، نقض هر یک از قوانین مشروحه پذیرش آثار محرز گردد، هیئت‌داوران مجاز به اخذ تصمیم مقتضی خواهند بود.

جانمایی آثار در فضای نمایشگاه به عهده تیم اجرایی خواهد بود.

 بدیهی است متقاضیان شرکت در زیارت واره ملزم به احترام به رأی هیئت‌داوران و هیئت  انتخاب آثار می‌باشند.

دبیرخانه زیارت واره مجاز است از آثار پذیرفته‌شده عکس‌برداری نموده و از تصاویر آن‌ها  به‌منظور اهداف تبلیغاتی و انتشاراتی بهره‌مند شود.

 دبیرخانه مسئولیت حفظ و نگهداری آثار تا پایان وقت مقرر در فراخوان به عهده خواهد داشت .

به کلیه هنرمندانی که آثارشان به نمایشگاه راه پیدا کنند گواهی شرکت در زیارت واره ارائه خواهد شد.

ضرورت دارد تحویل آثار توسط هنرمند یا نماینده ایشان صورت گیرد و یا در صورت ارسال پستی کلیه موارد ایمنی و حفظ آثار رعایت گردد.

شرکت در نمایشگاه به‌منزله قبول کلیه مقررات دبیرخانه خواهد بود.

مرحله اول :

ثبت‌نام صاحب آثار در سایت  ashoraart.com 

ارسال 5 تصویر واضح از حداکثر 5 اثر با ذکر عنوان، تکنیک، درجه پخت و اندازه اثر

(برای آثار در قالب چیدمان ارسال تصاویر از چند جهت الزامی است)

مرحله دوم: کلیه آثار منتخب می‌بایست در تاریخ اعلام‌شده به دبیرخانه زیارت واره هنر عاشورا (به آدرس کرمان ، دانشگاه شهید باهنر، دانشکده هنر و معماری صبا) به‌طور سالم تحویل داده و یا ارسال شوند.